Nieuwe Voorzitter

Voorzitter GlassConnect door FOCWA leden verkozen tot FOCWA bestuurslid

Koert Klay (GlassConnect Hobbel) is toegetreden tot het landelijk bestuur van de vakgroep autoruitherstel van de vereniging FOCWA Specialisten. Hij volgt daarmee Hans Joosten op, die begin dit jaar zijn bestuursfunctie heeft neergelegd. Klay krijgt in het bestuur de portefeuille Kwaliteit en Innovatie. Dit houdt in dat hij zich vooral richt op onderwerpen die aan deze portefeuille zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld het belangrijke project kwaliteitskeurmerk. De vakgroep is het afgelopen jaar begonnen dit project op te starten met een verkennende nulmeting.