Volvo staakt radioreclame autoruitvervanging

PERSBERICHT

16 januari 2011

Volvo staakt radioreclame autoruitvervanging

FOCWA heeft Volvo Cars Nederland gevraagd een radioreclame over autoruitvervanging stop te zetten.
FOCWA drong hier op aan, omdat de commercial volgens haar misleidend was. Volvo wekte namelijk de
indruk dat alleen indien een Volvo-dealer de voorruit vervangt, de totale veiligheid van de auto en alle
systemen weer optimaal zouden zijn gewaarborgd. Uiteraard is deze bewering onjuist. Immers, ook
FOCWA-leden hebben expertise in huis om beschadigde autoruiten van Volvo’s te vervangen of te
repareren en daarom is er geen reden om te suggereren dat zij de totale veiligheid van de auto en alle
systemen niet optimaal kunnen waarborgen.

FOCWA verwacht van Volvo dat zij verkeerde informatie rechtzet bij het publiek. Als Volvo dit niet doet,
overweegt FOCWA naar de Reclame Code Commissie en/of de rechter te stappen.

FOCWA Autoruitherstelbedrijven moeten aan strenge eisen voldoen op het gebied van opleidingen,
gereedschappen, verzekeringen, uitstraling, wijze waarop de klanten worden ontvangen, etc. Daarnaast
is men verplicht een gedragscode na te leven waarin regels zijn opgenomen ten aanzien van eigen risico
beleid, respecteren van polisvoorwaarden, repareren waar reparatie mogelijk is, hergebruik van
materialen, etc. FOCWA Autoruitherstelbedrijven verstrekken minimaal vier jaar FOCWA-garantie.
Bovendien vallen alle aangesloten bedrijven onder de werking van de NIVRE-FOCWA
geschillencommissie die bindende afspraken doet bij klachten en geschillen.

Er zijn ruim 340 professionele autoruitherstelbedrijven lid van FOCWA.

-0-0-0

Meer informatie:
FOCWA Specialisten
David de Glint, secretaris FOCWA Specialisten
telefoon: (0252) 265237 / 0613623557